Czy agencje pośrednictwa zatrudnienia mogą pobierać prowizje od ludzi poszukujących pracy?

Choć stanowczo częściej anonsów w odniesieniu do propozycji pracy poszukujemy samodzielnie, wykorzystujemy internet czy szukamy ofert w prasie, to bywa także tak, że jesteśmy zmuszeni korzystać z pomocy agencji pracy.
Jeśli nie masz pewności, którzy ludzie tam funkcjonują i czy są oni z tzw.

tłumaczenie

Autor: Lori Mazzola
Źródło: http://www.flickr.com
„przypadku”, czy raczej są to wyszkoleni pracownicy, którzy doskonale znają się na swojej pracy, to musisz wiedzieć, że powinni oni mieć określone umiejętności, aby móc pracować na tym stanowisku. Jeśli uda Ci się zdobyć kontakt do osób, które skorzystały już z pomocy agencji zapewniającej pośrednictwo pracy, którą aktualnie wybrałeś i Ty, to warto dowiedzieć się więcej o doświadczeniach tych ludzi. Istotne jest to, jak oceniają współpracę z tego typu agencją. To właśnie oni najdokładniej będą wiedzieć, w jaki sposób konkretna agencja wywiązuje się ze wszystkich swych obietnic. Zdarza się, że w takim biurze pracy dotychczas zapewniającej pośrednictwo pracy pobierane bywają należności za znalezienie pracy. Tak się jednak nie powinno robić, gdyż biura pracy nie mogą dopominać się jakichkolwiek należności od człowieka szukającego pracy.
Odmienna sprawa jest wtedy, gdy chodzi o pracę przeprowadzaną za granicą. W takiej sytuacji konieczna może być wpłata określonej kwoty, która pokryje wszystkie wydatki związane z przewozem. Chodzi tu o bilety lotnicze czy autokarowe, załatwienie wizy oraz czasami tłumaczenia dokumentów lub zabezpieczenia (PPOŻ Warszawa) mieszkania na początkowy okres pracy.

W zależności od typu zajęcia, może być konieczne przeprowadzenie nadprogramowych kursów, np. w odniesieniu do BHP. Jednak takie sprawy określa już zazwyczaj umowa między agencją pośrednictwa pracy a zatrudniającym.