Czy każda osoba jest zdolny pracować w charakterze komornika?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest nadzwyczaj prosta i brzmi ona „nie”. Nie każdy zdoła wykonywać pracę jako komornik, albowiem do tego rodzaju pracy potrzeba nie jedynie dobrych kwalifikacji lub wykształcenia ale także wiarygodnych predyspozycji psychicznych i cech osobowościowych. Pozwolimy sobie jednak lekko bardziej zilustrować ten ciekawy temat.

komornik sądowy w pracy

Autor: National Assembly for Wales
Źródło: http://www.flickr.com

Komornik jest to urzędnik publiczny, jaki pracuje przy sądzie rejonowym oraz zajmuje się roszczeniami cywilnymi. Chociaż pośród jego obowiązków znajdują się dodatkowo inne rzeczy, na przykład niejeden komornik z Wrocławia zajmuje się tworzeniem spisu inwentarza albo wykonywaniem protokołu stanu faktycznego przed zapoczątkowaniem procesu w sądzie. Według ustalonych zasad komornikiem może zostać osoba, która posiada uznanie obywatelstwa polskiego polskie, ma ukończone 26 lat, cieszy się świetną, wprost nieposzlakowaną opinią oraz zachowuje kompleksową zdolność do czynności prawnych. Osoba taka nie może być także karana lub podejrzana o popełnienie jakiegoś przewinienia.

Żeby pracować jako komornik trzeba ukończyć wyższe studia magisterskie na kierunku prawa, a także przejść aplikację komorniczą i z sukcesem zdać egzamin. Po pewnym czasie osoba taka musi przepracować przynajmniej dwa lata w charakterze asesora komorniczego, dopiero po tym czasie zdoła ona osobiście objąć funkcję komornika. Dla zainteresowanych: czytaj o pracy komornika na stronie wykształcenie oraz kwalifikacje to jeszcze nie wszystko. Fach komornika nie jest łatwy, w wielu przypadkach zdoła być nawet dość niebezpieczny, bowiem komornik (www.komornikolesno.pl) ma do czynienia z wieloma przeróżnymi ludźmi, w tym z dłużnikami, którzy mogą czuć się pokrzywdzeni wydanym werdyktem sądowym.

biuro komornika sądowego

W poniektórych sytuacjach komornik zdoła więc spotkać się z różnymi rodzajami agresji czy innymi nieprzyjemnościami. Powinien więc znamionować się spokojem i ostrożnością, nie może to być osoba buntownicza czy też kłótliwa. Komornik musi wywiązywać się z wszelkich poleconych mu zadań, albowiem za swoją pracę odpowiada przed swoimi kierownikami. Dlatego niezależnie od sytuacji zawsze musi „robić swoje”, nawet jeśli nie zawsze jest to łatwe.