Do czego jest potrzebna wycena przedsiębiorstw, jakie są najchętniej stosowane sposoby wyceniania firm.

Sprzedaż dobre rozwiniętego przedsiębiorstwa nie należy do łatwych rzeczy, szczególnie że w grę niekiedy wchodzą naprawdę wysokie kwoty. Wiadomo, że sprzedający planuje wziąć jak najwyższą sumę, z kolei kupcowi będzie zależało na maksymalnej obniżce ceny.

Z tego też powodu przed przeprowadzeniem takiej transakcji może być konieczna wycena aktywów, (poznaj tutaj) która oszacuje wartość firmowego majątku i da stronom punkt wyjścia do dalszej rozmowy. W praktyce wyceny tego typu robi się różnymi sposobami, w zależności od tego, w jakim celu powinny być one przeprowadzone. Podczas podejmowania decyzji oprzeć się można tylko na pojedynczym sposobie, a można też użyć paru, żeby mieć pełniejszy obraz stanu danej firmy. Należy pamiętać przy tym, że wszelakie sposoby wyznaczania wartości są szacunkowe i będą dawać tylko przybliżony pogląd.
szkolenie pracowników

Autor: NAVFAC
Źródło: http://www.flickr.com
Najpopularniejszymi i najstarszymi obecnie metodami wyceny spółek są metody majątkowe. Jeśli chodzi o nie wartość danej firmy określa się jako różnicę pomiędzy posiadanym majątkiem, a różnymi zobowiązaniami.

Zainteresowały Cię kluczowe informacje przedstawione w naszym wpisie? Bardzo miło więc będzie nam podzielić się z Tobą następnymi tekstami. Czekamy na recenzję!

Niestety w niejednym przypadku metoda ta jest bardzo zawodna, ponieważ będzie wykorzystywać tylko materialne składniki, a całkowicie pomija tematy wartości intelektualnej, patentów albo znaków towarowych. Z tego też powodu w wielu przypadkach wycena spółek spółka – wycena może być mocno zaniżona w stosunku do stanu faktycznego.

Wady tej nie mają metody dochodowe, opierające się na użyciu przy wycenie uzyskiwanych przez firmę dochodów, stosuje się tutaj kilka różnych podejść w zależności od potrzeb i charakteru firmy.