Obowiązki każdego mieszkające i zarabiającego w Polsce – rozliczenie ze skarbówką

Każdy, kto w danym roku podatkowym pracował zarobkowo i w efekcie miał jakiś dochód, musi rozliczyć się z fiskusem. Wynika to z obowiązującego na terenie Polski prawa. Jego nie przestrzeganie to ogromne kłopoty, które wiązać mogą się nawet z pobytem w zakładzie karnym. Czas na złożenie formularza PIT jest zawsze do końca kwietnia roku następującego po roku, za który jest zeznanie.