Gdy nadchodzi czas na wyegzekwowanie długów – na czym polega windykacja należności i jak wygląda?

Otrzymanie kredytu w dzisiejszych czasach jest niezwykle proste – bardzo często nie wymaga nawet okazania dowodu tożsamości czy poręczenia. Z tego właśnie powodu coraz większa liczba osób decyduje się na skorzystanie z tej opcji w czasie zakupu nowych sprzętów, pojazdów i nie tylko. Niestety kłopot zaczyna się w momencie, gdy zabraknie nam środków na spłatę raty. Na czym zasadza się proces windykacji należności?

Windykacja stanowi podstawowy etap procesu odzyskiwania długów przez kredytodawcę i jest to sposób korzystny dla zadłużonej osoby (skuteczna windykacja). Działanie windykatora polega bowiem na negocjacjach i rozmowach z zadłużonym, w celu wypracowania porozumienia pomiędzy nim a wierzycielem. Można zatem powiedzieć, że firmy windykacyjne są w pewnym sensie mediatorami, którzy mają za cel ustalić wraz z zadłużonym taki plan spłacenia długu, aby był on dla niego możliwy do zrealizowania. Jednocześnie muszą one jednak brać pod uwagę interesy wierzyciela, ponieważ to on jest ich zleceniodawcą. Windykacja nie może być jednak utożsamiana z innym sposobem odzyskiwania należności, a mianowicie z egzekucją komorniczą. Terminy te dotyczą bowiem zupełnie odmiennych działań, a praca komornika zasadza się na wykonywaniu całkiem innych obowiązków. Firmy windykacyjne nie mają np. prawa prześwietlać majątek osoby zadłużonej.
firma - przekrój

Autor: Ministerio de Relaciones Exteriores
Źródło: http://www.flickr.com
Dłużnicy zwykle doceniają pracę windykatora – niewątpliwie istnieje pokaźna lista dłużników, którzy dzięki jego staraniom uniknęli zabrania majątku przez komornika. Właśnie dlatego opłaca się rozpocząć z nim negocjacje i pozwolić, aby pomógł nam w ustaleniu rozsądnego harmonogramu spłaty należności.

Odkryj następne podobne bardzo cenne źródło informacji na objaśniany problem – kliknij tu oraz przeczytaj więcej w tekście (https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-konsumenckie-prawo-odstapienia-od-umowy-i-jego-konsekwencje-dla-przedsiebiorcy).

Brak kooperacji ze strony osoby zadłużonej może bowiem nieść ze sobą niekorzystne skutki. Co dzień na wokandę trafia lista dłużników, którzy zrezygnowali ze współpracy z windykatorem i wobec których składane są pozwy nawołujące do zapłaty długów. Z tej perspektywy działalność windykatora okazuje się być pożądana (listę dłużników znajdziesz pod tym adresem).

Należy jednak pamiętać, że windykator nie jest przedstawicielem prawa i nie dysponuje takimi kompetencjami jak komornik. Gdy wykracza on poza swoje działania, mamy prawo poprosić o zmianę mediatora lub zameldować naruszenie prawa.