Jakie zadania ma specjalista pracujący jako kierownik salonu?

Określenie stanowiska pracy musi wskazywać na prace wykonywane przez zatrudnioną na nim osobę. Niestety nie w każdym przypadku jest to jednoznaczne, ponieważ nazwa stanowiska wielokrotnie jest pochodzenia wprost z j.

Różne naklejki

Źródło: flickr.com
kierownik salonu

Autor: Mitch Altman
Źródło: http://www.flickr.com
angielskiego.
Tego typu okoliczność jednak nie ma miejsca w wypadku kierownika salonu, który jest osobą zarządzającą poprawnym działaniem salonów sprzedaży w szerokim takiego określenia znaczeniu. Tego typu kierownik koordynuje, nadzoruje oraz kontroluje pracę podległego jemu personelu pracującego w danym salonie. Kreuje politykę sprzedażową i reklamową swojego salonu, zarządza rekrutacją kolejnych pracowników oraz zarządza pracującymi już ludźmi. Osoba działająca na takim stanowisku w zależności od wielkości danego salonu i od liczby pracujących w tamtym miejscu ludzi, może zajmować się również osobistą obsługą klientów lub umowy w obrocie gospodarczym koncentrować się raczej na obsłudze odbiorców niezwykle ważnych z punktu widzenia prowadzenia firmy, czyli klientów kluczowych. Kierownik salonu może również interweniować w przypadku reklamacji i zażaleń.
Jeśli chodzi o wymagania odnośnie osoby, która chce pracować na takim etacie, to najważniejszym z nich jest konieczność posiadania przynajmniej wykształcenia uzyskanego w szkole średniej albo na studiach na kierunku ekonomicznym. Różnorodni pracodawcy zwracają także znaczną uwagę na dotychczasowe doświadczenie rekrutów zdobyte przez te osoby w czasie pracy na stanowisku o zbliżonym profilu i w podobnej dziedzinie. Wymagane cechy osobiste rekrutów to naturalnie komunikatywność, umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, świadomość finansowa, racjonalność, pomysłowość i zaangażowanie.

Miejscem pracy osób zatrudnionych na takim stanowisku jak kierownik salonu jest oczywiście jego przestrzeń sprzedażowa. Ze swej pracy taki manager musi składać raporty na ręce swoich przełożonych. Takie podsumowania powinny posiadać szczegółowe rezultaty dotyczące sprzedaży konkretnego salonu.