Magazyn – ważny element w przedsiębiorstwie

Magazynem określamy część budynku na terenie przedsiębiorstwa, która służy przechowywaniu dóbr materialnych firmy. W magazynie powinna znaleźć się przestrzeń mająca zastosowanie podczas przechowywania maszyn – technologii oraz maszyn wykorzystywanych podczas odbierania oraz transportowania produktów.