Leasing pracowniczy jako wynajęcie pracowników

Leasing pracowniczy to pożyczenie pracowników zaangażowanych na stałe w drugiej jednostce. Ażeby można było mówić o leasingu pracowniczym, musi dojść do nawiązania porozumienia pomiędzy dwoma pracodawcami, macierzystym i wypożyczającym, w którym zakładany jest czas trwania urlopu bezpłatnego pracownika, jego pozycji i rodzaj wykonywanej pracy.

Read More