Leasing pracowniczy jako wynajęcie pracowników

Leasing pracowniczy to użyczenie pracowników zaangażowanych na stałe w innej jednostce. Aby można było mówić o leasingu pracowniczym, musi dojść do nawiązania porozumienia między dwoma pracodawcami, macierzystym i wynajmującym, w którym ustalany jest okres trwania urlopu bezpłatnego pracującego, jego pozycji i typ czynionej pracy.

Read More