Odpowiednie szkolenie osób zatrudnianych warunkiem bezpieczeństwa pracy

Praca z użyciem niebezpiecznych przedmiotów, zagrażających życiu i zdrowiu zatrudnionego wymaga naturalnie określonych kwalifikacji. Zawodem wymagającym odpowiedniego przeszkolenia i również zweryfikowania umiejętności jest oczywiście praca spawacza

certyfikacja personelu spawalniczego

Autor: Michael
Źródło: http://www.flickr.com
.
bezpieczeństwo funkcjonalne

Źródło: pixabay
Certyfikacja personelu spawalniczego jest kwestią bardzo istotną, wszak bezpieczeństwo używania technologii spawalniczych jest monitorowane przez Unię Europejską, która wytycza odpowiednie standardy. Parlament Europejski wprowadził rozporządzenie oznaczone PED 97/23/WE, zobowiązując producentów do zastosowania ściśle ustanowionych norm i procedur. Dotyczą one przede wszystkim kwalifikacji spawaczy i stosowanych przez nich technik produkcji. Aby certyfikacja personelu spawalniczego była możliwa, odbywają się są odpowiednie kursy i egzaminy weryfikujące umiejętność spełniania międzynarodowych standardów. Osoby, które uzyskały odpowiedni certyfikat zyskują uprawnienia do uprawiania tego zawodu na terenie całej Unii Europejskiej. W celu kompletnego zabezpieczenia warunków w zakładzie pracy ogromne znaczenie ma tak zwane bezpieczeństwo funkcjonalne – http://www.tuv.com/pl/poland/uslugi/instalacje_urzdzenia_przemyslowe/instalacje_przemyslowe/niezawodnosc_systemow_automatyki_i_kontroli/niezawodnosc_systemow_automatyki_i_kontroli.html. Najprościej opisuje się je jako zespół wszystkich działań mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa układów elektrycznych lub wyposażonych w programowalne elektroniczne części składowe. Kursy edukacyjne z bezpieczeństwa funkcjonalnego są przeprowadzane w dwóch stopniach zaawansowania. Wyodrębniamy certyfikację ogólną pierwszego stopnia, która dotyczy najczęściej kadry kierowniczej, lub technicznej która zatrudnia się projektowaniem i obslugą układów i urządzeń, których miejsca pracy nie potrzebują dogłębnej wiedzy. Innymi słowy – pracowników niekoniecznie zajmujących się bezpośrednim prowadzeniem lub przeglądem bardziej złożonych czynności. Certyfikacja drugiego stopnia dotyczy już kursów eksperckich i dzieli się na zróżnicowane działy specjalizacji – przeprowadzam certyfikację personelu spawalniczego.

Praca na wymagających i niebezpiecznych stanowiskach wymaga wypełniania odpowiednich przepisów. Bezpieczeństwo funkcjonalne jest właśnie ich zbiorem. Właściwa certyfikacja i szkolenie pracowników w tym charakterze są warunkami koniecznymi do podjęcia pracy.