Rozliczenie się z Skarbówką z PITu – co robić aby nie popaść w kłopoty?

Jak każdego roku końcówka kwietnia stanowi bardzo nerwowy czas dla tysięcy polskich podatników. Wypełniając deklaracje podatkową sporo osób napotyka na liczne kłopoty jak np.: gdzie oraz czy wpisać dany przychód.
Fundamentem dla rozliczeń dla każdego petenta jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, prezentuje ona wszystkie dane, które umożliwią się szybko rozliczyć z Urzędem Skarbowym przeciętnemu „Kowalskiemu” – tak przynajmniej być powinno.