Przed podjęciem decyzji o wyborze szkolenia, powinno się przeprowadzić przegląd potrzeb w tym zakresie

Dokształcaniem można określić każdą formę rozwijania pracownika, której ideą jest podniesienie poziomu jego umiejętności potrzebnych do realizowania zadań na jego zajmowanym, bądź też przyszłym stanowisku pracy. Wiele etapów związanych z przygotowaniem i prowadzeniem procedur przetargowych, do tego nierzadko wchodzące nowe artykuły oraz zmieniające się orzecznictwa KIO, wymaga nieustannego pogłębiania i uaktualniania posiadanej praktyki.

Czasem, nawet mimo posiadanego już doświadczenia – konieczne okazuje się usystematyzowanie zdobywanego latami zasobu wiedzy. Rynek usług szkoleniowych dostrzega w tym temacie swoją okazję. Wystarczy wpisać w przeglądarkę internetową hasło – szkolenia z zamowień publicznych, a można zostać prawie, że zasypanym ofertami kursów.

kancelaria prawna

Autor: Nacho
Źródło: http://www.flickr.com

Tematyka szkoleń dopasowana jest do różnorodnych zapotrzebowań zarówno ze strony zamawiającego, jak i wykonawców. Podczas warsztatów, oprócz dostarczania wiedzy z zakresu prawa, przytaczane są rodzaje nieprawidłowości czynionych przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej oraz przykłady poprawnych praktyk i rozwiązań, umożliwiających odpowiednie i skuteczne przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Sporo firm przeprowadza szkolenia (rzuć okiem) od wielu lat. Trzeba podkreślić, że firmy te są bardzo elastyczne, ukierunkowane na rozwój konkretnych umiejętności, zdolne do prowadzenia warsztatów w zakresie takiej tematyki, na którą, rynek sygnalizuje aktualnie zapotrzebowanie.

Dobrze zorganizowane szkolenia z prawa pracy, których tematyka spełnia oczekiwania pracowników, wpływają na podwyższenie stopnia ich umiejętności. W sytuacji szkolenia z prawa pracy, szczególny nacisk położony zostaje na udoskonalanie poprawnego prowadzenia rozmów rekrutacyjnych, zatrudnień pracowników na stanowisku pracy, ocena ich pracy, w tym analiza umiejętności wyróżniania i karania zatrudnionych. Szkolenia obejmują tematy procedur rozwiązywania umów o pracę. Programy szkoleń obejmują zagadnienia związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunków pracy. Obejmują zagadnienia związane z przywilejami i obowiązkami osób zarządzających a dotyczących dyskryminacji, mobbingu. A także tematy związane z dyscypliną w stosunkach pracy oraz tematy związane z czasem pracy, urlopami wypoczynkowymi itp.