Przed podjęciem decyzji o wyborze szkolenia, powinno się przeprowadzić przegląd potrzeb w tym zakresie

Dokształcaniem można nazwać każdą formę edukowania pracownika, której zamierzeniem jest podniesienie poziomu jego wiedzy potrzebnych do realizowania zadań na jego obecnym, lub też przyszłym stanowisku pracy. Wiele etapów związanych z przygotowaniem i prowadzeniem procedur przetargowych, do tego bardzo często zmieniające się przepisy prawa oraz zmieniające się orzecznictwa KIO, wymaga nieustannego poszerzania i uaktualniania zdobytej wiedzy.

Read More

Kurs, po jakim będzie się szczególnie godną zaufania personą w dziedzinie marketingu.

Takim osobom, które zatrudnione są w handlu nie trzeba wspominać o tym, jak istotne będzie, żeby poza stricte przygotowaniem branżowym mieć też sporą wiedzę, jeśli chodzi o samo podejście do konsumentów. Mowa przede wszystkim o tym, by posiadać przygotowanie psychologiczną odnośnie tego, jak przekonać inne osoby, żeby miały ochotę nabyć dany towar lub świadczenie.

Read More