Tłumaczenia z języków obcych

W czasach daleko idącej globalizacji, dobra znajomość co najmniej trzech języków obcych zdaje się być obowiązkowa. Niefortunnie niezbyt wielu spośród nas dobrze wysławia się w przynajmniej jednym języku obcym. Najpowszechniej stosowany jest język angielski, lecz na zachodzie, między innymi we Wrocławiu, ze względu na bliskość granicy przeważa język niemiecki.

Praca, biznesmen

Autor: www.s-lab.pl
Źródło: www.s-lab.pl

Oprócz tego dużo ludzi wyemigrowało, lub zamierza wyemigrować za granicę szukać zatrudnienia nie znając dobrze języka, a to rodzi komplikacje. Przykładowo, często trzeba coś załatwić, napisać pismo do urzędu, napisać CV. W takiej sytuacji niezbędny jest tłumacz – .

Kim jest tłumacz???
Tłumacz jest osobą, która poprzez znajomość chociaż dwóch języków dokonuje przekładu wypowiedzi albo tekstu pisanego z języka źródłowego na język docelowy. Przekład narzuca mu konieczność nie tylko rozumienia tekstu, ale też sprawnego wyrażania jego treści w języku, na który ma zostać przełożony. Poza wysokimi kompetencjami językowymi, dobry tłumacz powinien odznaczać się zdolnością szybkiego uczenia się i różnorodną wiedzą, a co najmniej ponadprzeciętną orientacją w swojej dziedzinie. Tłumacz Tłumacz (zobacz – tłumacz) także być personą wzbudzającą zaufanie obydwóch stron, którym umożliwia komunikację.

Rodzaje tłumaczeń
Istnieją dwa główne sposoby przekładania tekstów: pisemne i ustne. Wśród pisemnych wyszczególniamy:
1)tłumaczenia pisemne ogólne, czyli teksty o tematyce ogólnej, przykładowo listy, ogólne oferty handlowe, CV, listy motywacyjne i inne tego typu rzeczy.

2)tłumaczenia pisemne specjalistyczne- są to teksty posiadające terminologię fachową z wielu dziedzin wymagające podczas przekładu ponadprzeciętnej dokumentacji oraz konsultacji eksperta. Są to między innymi przekłady prawne, medyczne, techniczne oraz branżowe.

3)tłumaczenia pisemne przysięgłe – tworzone są przez tłumacza przysięgłego, czyli personę zaufania publicznego , która specjalizuje się w przekładzie między innymi dokumentów procesowych, urzędowych oraz akredytowaniu obcojęzycznych odpisów tego typu dokumentów. Tłumacz przysięgły warszawa może również zatwierdzić tłumaczenia oraz odpisy zrobione przez inne osoby. Aby tłumaczenie przysięgłe posiadało ważność urzędową musi posiadać pieczęć tłumacza.

Wśród tłumaczeń ustnych istnieje wiele podrodzajów, między innymi:

4)Tłumaczenia ustne konferencyjne

-Symultaniczne (równoczesne) – mają miejsce w izolowanej od dźwięków kabinie, przez którą zazwyczaj widać przemawiającego oratora. Tłumacz nie ma kontaktu z mówcą i gdyby miał jakichkolwiek problemy nie ma możliwości by go poprosić o powtórzenie wypowiedzi.

-Konsekutywne (następcze) – tłumacz zaczyna przekład dopiero, gdy wykładowca skończy swoją przemowę (mowa może być podzielone na mniejsze fragmenty). Najczęściej przy tłumaczeniu konsekutywnym tłumacz w czasie przemowy stoi obok rozmówcy, słucha go oraz przygotowuje zapiski.

5)Tłumaczenia ustne prawne/sądowe – powinny być sporządzane przez tłumacza przysięgłego. Mogą one mieć formę symultaniczną lub konsekutywną.

Przy wykonywaniu tłumaczeń ustnych zwykle wykorzystywane są różnego rodzaju urządzenia elektroniczne, chyba że jest to tłumaczenie szeptane (tłumacz stoi obok niedużej grupy słuchaczy i cichym głosem przekłada na bieżąco przemowę mówcy).

Gdzie szukać tłumacza???
Najlepszym sposobem, by znaleźć właściwego tłumacza, jest internet. Wystarczy wpisać właściwą frazę w wyszukiwarkę, na przykład: tłumaczenia włoski, biuro tłumaczeń ewentualnie, jeśli interesuje nas konkretne miasto, możemy dodać jego nazwę, na przykład: biura tłumaczeń Warszawa. Następnie starczy się skontaktować z wybranym biurem, ustalić cenę oraz, jeżeli to tłumaczenie pisemne, dostarczyć tekst źródłowy. Jeśli poszukujemy tłumacza przysięgłego, powinno się sprawdzić, czy wybrana przez nas osoba znajduje się na liście tłumaczy przysięgłych, znajdującej się na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wyświetl większą mapę