Zmiany w rozliczeniach: w jaki sposób w 2016 będzie wyglądać PIT od pracodawcy

Od roku 2016 chlebodawca będzie miał nowe zadania przy wypełnianiu PIT-11 dla swojego pracownika – ustali między innymi rezydencje fiskalną konkretnej osoby.

Pracodawca ma za zadanie przekazać podatnikowi a także stosownemu urzędowi skarbowemu PIT-11, jaki zawiera informacje o przychodach uzyskanych w minionym roku przez pracobiorcę, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Zaświadczenie powinni pozyskać nie jedynie pracobiorcy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, lecz również ci realizujący swoje obowiązki na podstawie umowy o dzieło.

Rozliczanie podatku

Źródło: pixabay.com
Jeżeli idzie o pity 2017, w blankiecie PIT-11 płatnik składek powinien podać przede wszystkim informacje o: dochodach pracownika, kosztach uzyskania przychodu z tytułu stosunku pracy jak też pracy nakładczej, dochodach zwolnionych od podatku, pobranych przedpłatach jak też składkach. W wypadku PIT-11 chodzi o rzeczywiście uzyskany przez podatnika przychód jak też rzeczywiście pobrane przedpłaty na podatek dochodowy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej odwiedź rozliczanie pita.
Od stycznia 2016 r. w blankiecie płatnik składek musiał będzie podać także, czy podatnik ma nieograniczony obowiązek podatkowy w naszym kraju. W praktyce pracodawca będzie musiał dowiedzieć się, w którym kraju pracownik posiada centrum interesów osobistych a także ekonomicznych. Płatnik został także zobowiązany do ustalenia, ile dni podatnik pomieszkuje w naszym kraju i w pozostałych państwach – oraz czy nie było to więcej niż 183 dni w roku fiskalnym. Te dane muszą następnie zostać zestawione ze statusem rezydencji pracownika w innym kraju niż Polska. Ponadto, jeśli idzie o krajowego nierezydenta podatkowego płatnik powinien zdobyć zagraniczny adres zamieszkania pracownika, jak też numer identyfikacyjny pracownika pozyskany w kraju rezydencji, jego rodzaj oraz państwo wydania numeru.
PIT-11 nadal może być złożony w odmianie papierowej wyłącznie w wypadku przedsiębiorstw rozliczających od 1 do 5 podatników.

Pozostałe podmioty mają za zadanie dostarczyć blankiet drogą elektroniczną.

Zaabsorbował Cię opublikowany w tym serwisie temat? Jeśli tak, to dodatkowo kliknij ten link – więcej przeczytasz tutaj (https://poradnikprzedsiebiorcy.pl).

Płatnik, który postawi na formę papierową, ma więc czas do końca stycznia na dostarczenie pit 36 do urzędu skarbowego.- podatek dochodowy