Zobowiązanie prowadzącego firmę do wysyłania zeznań podatkowych

Niezależnie od systemu czasu pracy, wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się przemnażając 40 godzin przez ilość pełnych tygodni przypadających w czasie rozliczeniowym, a później dodając do uzyskanej ilości iloczyn 8 godzin i ilości dni pozostałych do końca czasu rozliczeniowego, wypadających od poniedziałku do piątku. Wymiar czasu pracy wypada zmniejszyć o 8 godzin za wszelkie święto następujące w czasie rozliczeniowym i przypadające w różnym dniu niż niedziela.

Praca biurowa

Autor: JZO,
Źródło: JZO,
Wymiar czasu pracy zaktualizowany post na blogu pracującego zmniejsza się w danym czasie rozliczeniowym o ilość godzin umotywowanej nieobecności w pracy, wypadających do przepracowania w okresie tej absencji, zgodnie z uznanym rozkładem czasu pracy.

Korzystanie z ulgi internetowej pozostało dzisiaj znamiennie zawężone. O tym jak odliczyć internet zobacz na stronie mówią stosowne regulacje. Z ulgi internetowej można korzystać tylko przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata rozliczeniowe. Znaczy to, że z ulgi skorzystać można jedynie w dwóch jeden po drugim rozliczanych po sobie deklaracjach, za dwa kolejne lata rozliczeniowe. Lat wykorzystywania ulgi nie wolno oddzielać.

W wypadku podatnika, który korzysta z ulgi w całości i ma kwotę dochodu zezwalającą na całkowite jej odliczenie, kwota opodatkowania obniży się o 760 zł. Oczywiście można użytkować Internet nie potrącając go i dopiero po kilku latach rozpocząć korzystanie z potrąceń. Roczna różnica w zapłaconym podatku u obywatela korzystającego z ulgi w stosunku do osoby, która z niej nie korzysta, wynosi na rękę 136,80 zł.

Zadaniem przedsiębiorcy jest wysyłanie stosownych zeznań podatkowych do właściwego urzędu skarbowego. Ważne jest, ażeby jeszcze przed zapoczątkowaniem działalności, obywatel zorientował się jaka jest właściwość miejscowa urzędu skarbowego zdecydowanie więcej odnajdziesz pod tym adresem do jakiego ma obowiązek przekazywać ustalone zeznania.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca zmieni miejsce pobytu w trakcie roku podatkowego, zmieni się również przynależność urzędu podatkowego. W takim przypadku należy określić ją wedle miejsca zamieszkania w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, jakiego dotyczy rozliczenie przedpłaty na podatek dochodowy.